กลยุทธ์ต่อต้านมะเร็งที่ทันสมัย

โรคมะเร็งได้รับการวางตำแหน่งเป็นที่เกิดขึ้นใหม่หรือแม้กระทั่งมีแนวโน้ม แต่ไม่เป็นที่พิสูจน์ การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันใหม่ ๆ ในประเภทของเนื้องอกที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วย mono หรือร่วมกันจะกลายเป็นกลยุทธ์ต่อต้านมะเร็งที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่ง หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญในการทำให้มั่นใจได้ว่าการรักษาแบบใหม่ ๆ เหล่านี้

Continue Reading